یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند

معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند

شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت .

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

آرشیو