یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
خصلت شناخته شده جوان ایرانی
خصلت شناخته شده جوان ایرانی
در تمامی این چهل سال ، تسلیم نا پذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت های متکبر و مستکبرخصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی و به ویژه جوانان بوده است.
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند

معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند

شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت .

آرشیو