یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت .
آرشیو