شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

جستجو عبارت اسحاق جهانگیری

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
ویدئو: مردم تهران یادتان هست؛ قطار وعده‌هایی که به مقصد نرسید
ویدئو: مردم تهران یادتان هست؛ قطار وعده‌هایی که به مقصد نرسید

با گذشت 4 سال از صحبت‌های بانیان وضع موجود، که در آن مردم را نسبت به نوسانات لحظه‌ای و افزایش چندبرابری نرخ ارز هشدار می‌دادند، به سراغ رهگذران میدان فردوسی رفتیم تا نظراتشان را بشنویم.

جهانگیری: من دولت نیستم!
جهانگیری: من دولت نیستم!

اصلاح‌طلبان در حالی برای فتح مجدد پاستور خیز برداشته‌اند که تا پیش‌ازاین دولت را نهادی فاقد اختیار و تشریفاتی توصیف می‌کردند.