شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

جستجو عبارت انتخابات

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
بیانیه گام دوم مبنایی جهت جهش و تحول/ تنها دو کاندیدای اصولگرا به بیانه گام دوم و متن مدون آن توجه دارند
بیانیه گام دوم مبنایی جهت جهش و تحول/ تنها دو کاندیدای اصولگرا به بیانه گام دوم و متن مدون آن توجه دارند

این سند رسمی و مدل‌های عملیاتی آن برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته‌شده عاملی مهم جهت برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف در دولت‌ها به شمار می‌آید.

هیچکس نگوید رأی منِ تنها چه تأثیری دارد
هیچکس نگوید رأی منِ تنها چه تأثیری دارد

صفحه مجازی منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب همزمان با نزدیک شدن به انتخابات، بیاناتی از ایشان را بازنشر کرد.