جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

جستجو عبارت تحریم

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
تنگه هرمز را به روی کشتی های کره جنوبی ببندیم
تنگه هرمز را به روی کشتی های کره جنوبی ببندیم

چرا باید کشوری مانند کره جنوبی ۷ میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به این علت که آمریکا موافق نیست، خودداری کند؟! این کار کره جنوبی با راهزنی دریایی چه فرقی دارد؟!

آدرس غلط
آدرس غلط

تحریم و آدرس غلط جریان تحریف