جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

جستجو عبارت جبهه

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
خوب گوش کن؛ آتیش سنگین؛ محرم بی‌علمدار شد
خوب گوش کن؛ آتیش سنگین؛ محرم بی‌علمدار شد

محسن وزوایی در جبهه جنوب شهید شد، اما کوه‌های غرب کشور او را بیشتر می‌شناختند. محسن فاتح قله بازی دراز بود. دانشجوی پیرو خط امام که مبارزاتش را از دوران ستم‌شاهی آغاز کرده و با تسخیر لانه جاسوسی به او