دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

جستجو عبارت جهادی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
پزشک جهادی: نخبگان دانشگاهی راهکار عملیاتی گام دوم انقلاب را پیدا کنند
پزشک جهادی: نخبگان دانشگاهی راهکار عملیاتی گام دوم انقلاب را پیدا کنند

یک پزشک جهادی معتقد است باید اساتید دانشگاه، گروه‌های هم‌اندیشی شکل دهند تا از بستر آن، ضمن تقویت و گفتمان‌سازی مهم‌ترین دستاوردهای رشتۀ خود در بستر نظام، به موضوعات دینی در بستر دانشگاه دامن بزنند.