شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

جستجو عبارت شرکت دخانیات ایران

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
محمد شیخان سرپرست شرکت دخانیات ایران شد
محمد شیخان سرپرست شرکت دخانیات ایران شد

محمد شیخان با حکم حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرپر ست شرکت دخانیات ایران شد.