شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

جستجو عبارت وعده های انتخاباتی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
ویدئو: مردم تهران یادتان هست؛ قطار وعده‌هایی که به مقصد نرسید
ویدئو: مردم تهران یادتان هست؛ قطار وعده‌هایی که به مقصد نرسید

با گذشت 4 سال از صحبت‌های بانیان وضع موجود، که در آن مردم را نسبت به نوسانات لحظه‌ای و افزایش چندبرابری نرخ ارز هشدار می‌دادند، به سراغ رهگذران میدان فردوسی رفتیم تا نظراتشان را بشنویم.