دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

جستجو عبارت test 2

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند
معنویت و اخلاق بدون همکاری حکومت رشد نمی کند

شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت .

بهترین تبلیغ اخلاق ، رفتار عملی حاکمان است
بهترین تبلیغ اخلاق ، رفتار عملی حاکمان است

عزیزان من ! بدانید این راه احتیاج دارد به تقوا

دستاورد چهل ساله مبارزه با بی عدالتی غیر قابل مقایسه با گذشته است
دستاورد چهل ساله مبارزه با بی عدالتی غیر قابل مقایسه با گذشته است

نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارکنظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است